Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji prowadzi obecnie badania naukowe w następujących obszarach:
 
- metody i algorytmy fotogrametrii cyfrowej w rozwiązaniach stacjonarnych,
 
- rekonstrukcje obrazów, wizualizacje i pomiary 3D,
 
- fotogrametria bliskiego zasięgu,
 
- metody fotogrametryczne w inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego i archeologii,
 
- metody przetwarzania wielosensorowych obrazów teledetekcyjnych: wielospektralnych, superspektralnych oraz radarowych,
 
- teledetekcyjne pozyskiwanie informacji  o środowisku przyrodniczym i przestrzeni rolniczej.
 
 
Wartym podkreślenia jest fakt uhonorowania poprzedniego kierownika katedry dr hab. Zygmunta Paszotty dwiema nagrodami ministerialnymi:
 
- Nagrodą Ministra Transportu i Budownictwa III stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Geodezji i Kartografii za opracowanie i wdrożenie edukacyjnego oprogramowania cyfrowej fotogrametrii lotniczej DDPS dla zespołu w składzie: Romuald Kaczyński, Jean-Paul Donnay, Benoit Schumacher, Zygmunt Paszotta (KFiT), Ireneusz Ewiak, Michał Kędzierski, Warszawa, 28 listopada 2005 roku.
 
- Wyróżnieniem Ministra Infrastruktury dla dr hab. Zygmunta Paszotty, prof. UWM za naukowe kierownictwo nagrodzonej pracy doktorskiej pt: ”Koncepcja technologii przetwarzania i analizy geoinformacyjnej zdjęć fotogrametrycznych w rozwiązaniach internetowych” wykonanej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przez dr inż. Jakuba Szulwica, Warszawa,22 kwietnia 2005 roku.

Katedra współpracuje z kilkoma jednostkami naukowymi w kraju: Instytutem Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Katedrą Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska AGH, Laboratorium Teledetekcji i GIS Politechniki Warszawskiej, Państwowym Muzeum Archeologicznym, Katedrą Ekologii Stosowanej UWM, Instytutem Politechnicznym PWSZ w Elblągu. Współpraca międzynarodowa jest realizowana w różny sposób: przez udział we wspólnych projektach badawczych, uczestnictwo w eksperymentach i testach fotogrametrycznych organizowanych przez komisje i grupy robocze ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing), EuroSDR (dawniej OEEPE) oraz uczestnictwo w programach naukowego wykorzystania satelitarnych danych obserwacji Ziemi z misji kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA (ESA Cat.1Projects) oraz DLR. Katedra jest członkiem stowarzyszenia EARSeL – European Association of Remote Sensing Laboratories. W ciągu 15 lat istnienia Katedra utrzymywała lub utrzymuje kontakty naukowo-badawcze z następującymi instytucjami zagranicznymi: Technische Universitet Dresden – Institut fur Photogrammetrie und Fernerkundung, Uniwersytety w Aalborgu (Dania) i Liege (Belgia), Joint Research Centre (Ispra, Włochy), Institut de Geomatica w Barcelonie, NIVA – Norsk institutt for Vannforskning (Norwegia), GDTA Toulouse (Francja), Niemiecka Agencja Kosmiczna DLR.

PUBLIKACJE

2010

 

2009