Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne z przedmiotów fotogrametria i teledetekcja, metody i technologie fotogrametryczne, metody obrazowe w gospodarce przestrzennej, geometria wykreślna i grafika inżynierska, fotogrametria inżynieryjna, oraz cyfrowe przetwarzanie danych teledetekcyjnych.

 - program EU LLP Erasmus - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC / EPSEB Barcelona). Okres współpracy 2010 - ..., dr hab. inż. Marek Mróz prof. UWM,
 - program EU LLP Erasmus - Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy. Okres współpracy 2001 - 2013, dr inż. Piotr Sawicki.