Rate this Content 28 Votes

O nas.
Jak można najkrócej scharakteryzować profil Katedry? Myślę, że ,,Doświadczenie i Nowoczesność". Doświadczenie badawcze - zebrane w trakcie prowadzenia wielu projektów, współpracy z ośrodkami krajowymi, kontaktów zagranicznych, oraz doświadczenie dydaktyczne - wynikające z szerokiego spektrum wykładanych przedmiotów oraz profilu wykształcenia pracowników (matematyka, informatyka, geodezja, aerofotogrametria, teledetekcja). Nowoczesność - wynikająca z charakteru specjalności, od informatycznych rozwiązań cyfrowej fotogrametrii internetowej, przez trójwymiarowe cyfrowe rekonstrukcje obiektów, do najnowszych technik obrazowania Ziemi z kosmosu (SAR / Pol-In-SAR, VNIR / VHR, hyperspectral) i aparatów i bezzałogowych UAV). I pewnie jeszcze „Otwartość”. Bo zależy nam na tym, aby nasi Partnerzy – naukowcy,  praktycy, studenci – kojarzyli „markę KFiT” pozytywnie.  Bez  wzajemnych  uprzedzeń i nieufności, a w poczuciu wspólnej szansy pogłębiania wiedzy i kompetencji, w tak fascynującej dziedzinie jak geoinformatyka i geoinformacja obrazowa. W duchu hasła: „Nie pytaj, co ten Kraj może zrobić dla Ciebie, pytaj, co Ty możesz zrobić dla tego Kraju” zachęcam do eksploracji portalu i poszukiwania możliwości wspólnego działania w ramach szerokiej perspektywy interdyscyplinarnych, zdalnych badań środowiska oraz kształtowania społeczeństwa (geo)informacyjnego.
 
 
 
Marek Mróz
 
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji istnieje jako samodzielna jednostka organizacyjna od 20 września 1995 roku po wyodrębnieniu Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Fotogrametrii i ​​Teledetekcji ze struktur Instytutu Geodezji i Fotogrametrii. Pierwotny skład osobowy oraz jego zmiany w kolejnych latach były szczegółowo opisane w wydawnictwach jubileuszowych 40, 45 i 50-lecia Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Inicjatorem utworzenia Katedry i jej pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Kazimierz Sikorski (1940-1998). Odszedł od nas nagle, na zawsze, w przededniu trzeciej rocznicy utworzenia Jego Katedry. W zmieniających się warunkach formalno-prawnych lat następnych Katedra stała się Zakładem, później znów Katedrą, a kierowali nią prof. dr hab. Idzi Gajderowicz oraz dr hab. Zygmunt Paszotta. Obecny skład osobowy wraz z adresami elektronicznymi można znaleść klikając na poniższy link.

Pracownicy / Staff >>

 Zdjęcia ​lotnicze do celów naukowo - dydaktycznych udostępnia nam firma MGGP Aero 
 wiodący dostawca zdjęć lotniczych i skaningu laserowego w Polsce.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji

ul. Oczapowskiego 1 (blok 22A, pok. 101)

10 - 719 Olsztyn
Telephone: +48 89 523 38 41
Fax :+48 89 523 32 10