PRACOWNICY NAUKOWO - DYDAKTYCZNI
 
 
Stanowisko,
imię i nazwisko
Telefon
Konsultacje
e-mail
www

Kierownik Katedry, 
prof. nadzwyczajny

dr hab. inż. Marek Mróz

89 523 49 15

poniedziałek 13.00-14.00
wtorek 13.00-14.00
(pok. 109)

marek.mroz@uwm.edu.pl 

www

prof. nadzwyczajny

dr hab. Zygmunt Paszotta

89 523 47 12

poniedziałek 11.00-13.00
(pok. 107)

zygmunt.paszotta@uwm.edu.pl 

www

starszy wykładowca

dr Renata Jędryczka

89 523 49 15

środa 11.00-12.00

(pok. 108)

renata.jedryczka@uwm.edu.pl 

www

asystent

dr inż. Jerzy Miałdun

89 523 49 92

poniedziałek 11.15-12.00,
16.15-17.00
(pok. 201)

jerzy.mialdun@uwm.edu.pl 

www

starszy wykładowca

dr hab. inż. Piotr Sawicki

89 523 32 82

wtorek 11.00-12.00
środa 13.00-14.00
(pok. 104)

piotr.sawicki@uwm.edu.pl 

www

asystent

dr inż. Małgorzata Szumiło

89 523 45 29

poniedziałek 11.00-12.00
wtorek 09.00-10.00
(pok. 105)

malgorzata.szumilo@uwm.edu.pl

www

asystent

dr inż. Magdalena ​Mleczko

89 523 35 49

poniedziałek 14.00-15.00
wtorek 10.00-11.00
(pok.103)

magdalena.mleczko@uwm.edu.pl

www

 

DOKTORANCI
 
 
 
Imię i nazwisko
Telefon
Konsultacje
e-mail
www


 

doktorant

mgr inż. Grzegorz Gabara

89 523 42 16 (pok.106)

grzegor​z.gabara@uwm.edu.pl

www

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI ORAZ NAUKOWO - TECHNICZNI
 
 
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
www

starszy referent

mgr Danuta Wiśniewska

89 523 38 41
(pok. 101)

sekretariat_kfit@uwm.edu.pl

www

technik

mgr inż. Przemysław Slesiński

506 091 761
(pok. 206)

przemyslaw.slesinski@uwm.edu.pl

www

 

 

 

dr inż.

Andrzej Lubecki 

mgr

Jadwiga Stocka 

dr hab. inż.

Aleksander Żarnowski 

prof. dr hab.

Halina Hutorowicz

dr inż.

Mirosław Graliński 

mgr inż.

Irena Wierzchowska 

dr inż.

Jakub Szulwic 

tech.

Franciszek Drzewiecki 

lic.

Bogumiła Stasiewicz-Endler

 

  

 
 
 

prof. dr hab. inż.

Kazimierz Sikorski (1940 - 1998)